> ds. alex noord (1966)

ds. Alex Noord (1966)

E-mail

Alex Noord has been working as rector of the Mennonite Seminary Amsterdam since 2011. Together with the academic staff, the students, and the board of the Seminary, he is responsible for the progress and policy of the Seminary. His main interests lie in the field of Dutch church history, especially libertinism (Coornhert), and the relationship between church and state (in particular, the appreciation of the House of Orange among Dutch Mennonites). Mr Noord has been a pastor in Mennonite churches in the Netherlands since 1995.


List of Publications Alex Noord
Alex Noord, ‘Bijbels idealisme belicht. Visioen en werkelijkheid in Oude en Nieuwe Testament’, in: W. van der Burg (e.a.), Tijd voor idealen. Geloven tussen visioen en werkelijkheid (Gespreksstof voor de beraadsdag op 12 april 1997) 15-21.

Alex Noord, ‘Ja zeggen tegen elkaar. Over avondmaal houden’, in: Gerke van Hiele (eindredactie), Aangeraakt door de Eeuwige 2. Twaalf bijbelstudies ten behoeve van de gemeente (Zoetermeer 2004) 70-78.

Alex Noord, ‘Verlichting, vroomheid, verbondenheid. Marten Schagen en zijn vertaalarbeid van James Hervey’, in: Doopsgezinde Bijdragen 33 (2007) 103-119.

Alex Noord, ‘Zondagmorgen aan de gracht: een ieder hoort erbij!’, in: Theo Kralt, Wietse Klukhuhn en Peter van der Ros (red.), Levende monumenten. Geschiedenis, instandhouding en hedendaags gebruik van Utrechtse binnenstadskerken (Utrecht 2008) 213-215.

Alex Noord, ‘Nu rust diens lust en vreught was deught’ Coornherts grafsteen als monument van de zestiende-eeuwse strijd voor de godsdienstvrijheid’, in: Mirjam de Baar en Mathilde van Dijk (red.), Herinneringen en identiteit in het vrijzinnig protestantisme. Opstellen aangeboden aan prof. dr. E.H. Cossee bij zijn afscheid als hoogleraar (Hilversum 2009) 99-110.

Alex Noord, ‘Friso is ’t cieraed van den mennoniet. Orangisme onder doopsgezinden in de achttiende eeuw’, in: Doopsgezinde Bijdragen 37 (2011) 173-196.

Alex Noord, ‘Terwijl men Beeld en Staf der Majesteiten ziet; De Godsdienst, Vryheid, Recht en Wijsheid rust geniet. Govert Bidloo (1649-1731) vertrouweling en propagandist van Willem III, stadhouder van de Republiek en koning van Engeland’, in: Doopsgezinde Bijdragen 39 (2013) 197-219.

Alex Noord, ‘Collega absent, naar Arnhem te plaisieren’, in: Angelique Hajenius et al. (red.), En de duif kwam terug. Uitgave ter gelegenheid van het 375-jarig bestaan van de Doopsgezinde Gemeente Utrecht (Utrecht 2014) 18-21.

Alex Noord, ‘Heer, houdt ’s landts Overheydt in eer’ De overheid als thema in de doopsgezinde liedcultuur van de eerste helft van de zeventiende eeuw’, in: Doopsgezinde Bijdragen 40 (2014) 113-133.

Alex Noord, ‘Den meest bewogen tijd van zijn geheele bestaan’ Het Doopsgezind Seminarium in oorlogstijd’, in: Doopsgezinde Bijdragen 41 (2015) 247-267.

 

Back

 
  Meer informatie  
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2023 Doopsgezind.nl